Fyldepen hvilende på et stykke af Fregatten JYLLANDs tømmer. Stykket har siddet i bundens specielle konstruktion.

En pen kan også fremstilles af gammelt skibstømmer.

Det kan være tømmer eller planker, der er taget ud af et træskib som led i en reparation eller ombygning. Det kan være fra historiske fartøjer eller fra et fartøj, som man holder meget af, og derfor gerne vil have en stump i hånden til minde om de gode oplevelser med skibet.

De viste fotos er en fyldepen fremstillet af tømmer fra Fregatten JYLLAND, den selv samme som nu ligger i Æbeltoft. At det kan lade sig gøre, skyldes min fortid som søfartshistoriker, og at jeg i den forbindelse havde kontakt med den thurinske skibsbygmester, som var den allerførste til at foretage en nødtørftig reparation af Fregatten, medens den endnu lå opankret i København. Skibsbygmesteren syntes, at jeg skulle have det, når jeg nu hyldede hans fine gamle håndværk, som magtede at bygge et stort træskib.

Det er med blandede følelser, at jeg nu lader specielt interesserede få muligheden for at eje et stykke 'Jylland'. Men det sker i håb om, at køberne respekterer historiens vingesus.